Skip to content
Sign up for free
Welsh Language Resource

Straeon Gwych ar gyfer Arwyr Arian

Overall time

45 minutes

Theme

Becoming a critical consumer

Age

Ages 7-11 (KS2)

Cyflwyniad

Yn y casgliad hwn o straeon byrion, ymunwch â’r cymeriadau ar eu taith wrth iddynt ddarganfod sut mae arian yn dylanwadu ar ein bywydau pob dydd. Edrychwch i weld sut maen nhw’n goresgyn heriau cysylltiedig ag arian a dysgu gwersi pwysig am wario a chynilo.

Mae’r llyfr hwn, sydd ar gael fel eLyfr ac ar ffurf copi caled, yn ymdrin â themâu fel rheoli risgiau ac emosiynau sy’n gysylltiedig ag arian a deall y rôl bwysig y mae arian yn ei chwarae yn ein bywydau.

Cyhoeddir Straeon Gwych ar gyfer Arwyr Arian gan Scholastic (2021) – testun © E.L. Norry a darluniau gan Iris Amaya © Scholastic.

Be a Money Hero and log in or sign up

You need to have an account with us to access this resource. Log in or sign up as a teacher or parent to access free financial education resources today.

LoginSignup for free