Skip to content
Sign up for free
Welsh Language Resource

Ed a Bunny yn Ennill Peth Arian

Overall time

20 minutes

Theme

Becoming a critical consumer

Age

Ages 3-7 (KS1)

Cyflwyniad

Rhowch fywyd i’r hyn y mae plant yn ei ddysgu wrth iddynt ymuno ag Ed a Bunny ar antur i ddysgu am arian.

Mae’r llyfr hwn yn ymdrin â themâu fel ennill arian, gwario a chynilo.

Mae ein llyfrau straeon ar gael mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch. Gweler yr adnoddau cysylltiedig isod am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd Ed a Bunny yn Ennill Peth Arian gan Scholastic (2021) – testun a darlun © Matt Carr.

Be a Money Hero and log in or sign up

You need to have an account with us to access this resource. Log in or sign up as a teacher or parent to access free financial education resources today.

LoginSignup for free